Om festivalen

Om Arabiske filmdager

Arabiske filmdager er Norges eneste filmfestival som utelukkende viser filmer fra og om den arabiske verden. Festivalen ble arrangert for første gang våren 2011 og hadde i 2016 et besøkstall på totalt 4482. I 2017 ble festivalen arrangert for 7. gang, 30. mars.-2. april.

Formål

  • Bidra til mangfold på kino ved å presentere det beste og mest interessante av arabisk spillefilm og dokumentar fra det siste året, i tillegg til  den klassiske filmarven i regionen. 
  • Bruke filmene som utgangspunkt for å sette søkelys på aktuelle sosiale og politiske problemstillinger i regionen, ved å kombinere filmvisninger med samtaler og debatter.

  • Søtte opp om uavhengige arabiske filmskapere ved å presentere deres filmer, invitere dem til Norge og legge opp til møter med norsk filmindustri og produsenter. Ved å vise filmer som ikke vises på vanlig kino, sette dem inn i en større kontekst og presentere dem i en ramme som publikum beviselig setter pris på, mener vi Arabiske filmdager fyller et viktig tomrom i det norske kinotilbudet.

 

Arabiske filmdager 2016

  • 4482 publikummere
  • 22 filmer, 49 visninger fra 12 land
  • 7 internasjonale gjester