Distribusjon

Film fra Sør Distribusjon er en del av Stiftelsen Film fra Sørs arbeid. Det overordnede målet til stiftelsen er å spre informasjon om film og filmskapere fra Asia, Latin-Amerika og Afrika, samt øke folks bevissthet på kvalitet i film fra denne delen av verden.

Distribusjon av film til norsk kino og TV er en måte å sikre lengre levetid til Sør-film på kino i Norge.

Se hvilke filmer vi har i distribusjon her.