close

MITT PROGRAM

FILMLISTE
KALENDER
Klikk på en visning for å se alternative tidspunkt

Occupied Palestine

Occupied Palestine er et unikt portrett av den israelske okkupasjonen av Palestina og den palestinske motstanden, regissert av David Koff så tidlig som i 1981. Filmen blir hyllet av både filmvitere og palestinaeksperter som et av de beste portrettene av hvordan okkupasjonen fungerer. Den gir dessuten et spennende innblikk i en tidsperiode av okkupasjonen som er viet lite oppmerksomhet. Koff kombinerer intervjuer med bemerkelsesverdige historiske filmklipp, og forsøker på den måte å avdekke en strategisk og ideologisk okkupasjon av Palestina, samt hvordan den palestinske befolkningen yter motstand. Filmen ble mottatt med bombetrussel og sensur da den ble lansert i USA, og var på den måten et viktig bidrag til sam-tidens debatt om den israelske okkupasjonen. Etter å ha blitt lite vist på 1990- og 2000-tallet, har filmen fått en oppsving de siste årene og var blant annet åpningsfilm på London Palestine filmfestivalen i 2013. ktk 

I etterkant av filmen vil det bli arrangert en panelsamtale som heller enn å fokusere på årsakene til at situasjonen er som den er eller hvem som har skylden, spør hvilke mulige løsninger på konflikten som finnes. Er tostatsløsning fortsatt det eneste realistiske, eller burde vi heller jobbe mot en enstatsløsning? Vi samler tre deltagere med tre ulike løsninger på konflikten. Hver deltager får mulighet til å presentere sitt forslag til hvordan konflikten burde bli løst, som inkluderer svar på de vanskeligste spørsmålene som Jerusalem, flyktningenes status og bosetternes status. Panelistenes ulike løsningsforslag vil så bli diskutert opp mot hverandre, både om hva som er mest gunstig for alle parter og hvilke løsninger som er realistisk å få gjennomført gitt situasjonen slik den er i dag. 

Paneldebatt etter visning med Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute (ILPI) Dag Henrik Tuastad, forsker ved institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo (UiO). Samtalen blir ledet av Gjermund Gralnlund, prosjektleder for Arabiske filmdager. 

USA 1981
Regissør David KOFF
Fotograf Stephen LIGHTHILL, Neil GIBSON, Martin MINNS
Produsent David KOFF
Produksjonsselskap Cinema Six Productions, Mountain Top Films
Salg Cinemagician Productions
Språk Arabisk, engelsk, hebraisk
Undertekst Engelsk
Visningsformat DVD
Spilletid 87 min
Seksjon Special Screenings
Genre Drama