close

Det Kritiske Rom tar form

Film fra Sørs debattprogram Det Kritiske Rom vil under årets festival ha flere fokusområder med Brasil og Afghanistan som de mest framtredende. Den 7.oktober er det akkurat 10 år siden den amerikanske invasjonen av Afghanistan og denne høsten starter tilbaketrekkingen med full styrke.

Av 29. jul 2011

I samarbeid med Prio inviterer vi 8.oktober til debatt i årets Det Kritiske Rom om de siviles situasjon i Afghanistan. Filmen Finding Ali av den svenske regissøren Pål Hollender blir vist i forkant av debatten. Norske og internasjonale gjester blir å finne i panelet, blant dem tidligere innenriksminister i Afghanistan Hanif Atmar. Regissør Hollender besøker også festivalen og vil være tilstede for å treffe publikum på visningene av Finding Ali.

9.oktober inviterer vi til visning av filmen Skateistan som handler om oppbyggingen av en stor (delvis norskfinansiert) skatepark i Kabul for både jenter og gutter. Direktør for Prio senter for fredsforskning Kristian Berg Harpviken vil lede samtalen om hjelpearbeid i Afghanistan, som finner sted etter visning av dokumentaren.

Hva Norges rolle er i oppbyggingen av Afghanistan og hvordan de siviles situasjon er i dag, blir noen av temaene vi skal berøre i kontrast til et mediebilde som i stor grad har vært preget av militært fokus.

Dette er 2 av totalt 12 Det Kritiske Rom-arrangementer under årets Film fra Sør.

SKATEISTAN, Afghanistan 2011

Nyhetsformidlingen fra Afghanistan og hovedstaden Kabul følger ofte et typisk mønster med krigshandlinger, militære og sivile tap, korrupsjon og håpløshet. Det er ikke alltid lett å få øye på de små viktige historiene, der vi ser unge folk med annet enn krigstretthet og fortvilelse i øynene. Det lille eventyret Skateistanstartet med at hjelpearbeiderne Oliver Percovich og Sharma Nolan ankom den krigsherjede byen for noen år siden. De oppdaget raskt at noen lokale barn fattet interesse for en tørrlagt fontene i en park, som de hadde omgjort til en liten rullebrett installasjon. Både jenter og gutter flokket seg rundt fontenen og ville prøve brettene. Før de fikk summet seg var det blitt til en rullebrett-skole, og muligheten for å nå frem til barna, både jenter og gutter, med noe annet enn tradisjonelle metoder var skapt. Proffe amerikanske og europeiske brettrullere ble underveis invitert til Kabul, for å bli med ungene på åpningen av byens første skatepark, bygget bl.a. med støtte fra norske myndigheter. Noen ildsjelers evne til å tenke innovativt pløyde ny mark i et land med altfor mange miner.

Skateistans offisielle nettside

Se trailer

FINDING ALI, Afghanistan/Sverige 2011

Da regissør Pål Hollender besøkte Afghanistan for ti år siden, ble han kjent med den håpefulle unge Ali på 9 år. Hollender reiser tilbake i nåtid til et land istykkerrevet av krig. Uten å vite om gutten er i live begynner Hollender letingen etter Ali 10 år senere. Finding Ali er en film om det afghanske folk etter okkupasjonen, en sterk skildring som går tett på befolkningen i landet. Regissør Pål Hollender er usentimental i sin fortellerstil, noe som gjør det enklere å forstå menneskene og deres historier. Vi opplever sinne, frustrasjon og skuffelse over det som har skjedd i landet etter at NATO og USA lovet folket fred og positiv utvikling. En viktig film som ikke fokuserer på soldatene og krigen, men på menneskene som må leve med konsekvensene av denne.

Se trailer