close

MultiCool Nord - Film fra Sør retter søkelyset mot det flerkulturelle Skandinavia

Med filmmediet som utgangspunkt ønsker Film fra Sør å løfte diskusjonen om innvandring og integrasjon til et felles nordisk og europeisk nivå.

Av 3. sep 2012

- Jeg tror, som så mange andre Fremskridtsfolk, at Vorherre havde en mening med at anbringe pingviner på Sydpolen, zebraer i Afrika og dansker i Danmark.

MultiCool Nord er et nystartet samarbeid mellom Film fra Sør, Antirasistiske Filmdager i Malmø og Salaam Film og Dialog i København, og som introduseres med en egen programseksjon under høstens festival. Vi har slått oss sammen for å zoome inn på det etniske og kulturelle mangfoldet i Skandinavia ved hjelp av film, debatt og levende dialog.

Sitatet over er en av mange uttalelser den danske dokumentarfilmskaperen Helle Hansen har samlet i Ordet fanger (2012), en av filmene som blir vist under MultiCool Nord. Regissøren klipper i filmen sammen uttalelser fra den politiske talerstolen og TV-debatter fra de siste 20 år, og demonstrerer med det en utvikling hvor holdninger tidligere forbeholdt den ekstreme høyresiden gradvis har blitt stuerene meninger hos den bredere politiske allmennheten i Danmark.

Post doktor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule ga i år ut boka Ekstremismens kjennetegn som tematiserer nettopp dette:

- Ordet fanger er en sterk film, som også viser noe av det som er poenget i min bok, nemlig at ord virker. Hvis du tar en dose arsenikk hver dag merker du knapt effekten, men over tid slår giften inn. Filmen illustrerer denne omvendte parallellen godt. Første gang språklige uttrykk tas i bruk gjenkjenner vi rasismen, og tar avstand, men så gjentas og gjentas ordene og til sist virker giften - gjennom avstumpning. Hele det språklige landskapet forskyver seg.

Med filmmediet som utgangspunkt ønsker Film fra Sør med MultiCool Nord å løfte diskusjonen om innvandring og integrasjon til et felles nordisk og europeisk nivå, der erfaringer kan deles gjennom dialog og debatt. De fleste av filmene i seksjonen er laget av filmskapere med minoritetsbakgrunn. De bruker alle ulike innfallsvinkler og forskjellig uttrykk, men felles for alle er at de kretser rundt temaer som identitet og tilhørighet.

- Film fra Sør påbegynte arbeidet med MultiCool Nord vinteren 2011, forteller kunstnerisk leder Lasse Skagen. - Målet vårt var å utstyre skandinaviske filmfortellere med en festivalropert så de kunne fortelle om, og problematisere sitt engasjement og sin tokulturelle bakgrunn for et større publikum. Etter 22/7 måtte vi utvide perspektivet enda mer, og integrere flere aktuelle debatter. Å bruke Film fra Sør som en aktuell plattform for et offentlig ordskifte på dette vanskelige området mener vi er fornuftig, avslutter Skagen.

- Film er et sterkt medium med stor gjennomslagskraft, fortsetter Gule. - Det er viktig å bruke dette mediet på en informativ og forsvarlig måte. Det er mulig å manipulere sannheten ved å overbelyse eller underbelyse fenomener. Nettopp på grunn av filmens sterke gjennomslagskraft, er det også mye å lære av film. Både dokumentar- og spillefilm. Filmer som handler om spenninger og utfordringer i vårt eget samfunn, kan definitivt bidra til læring, til opplysning og til forståelse. Ikke minst fordi vi også kan kjenne oss igjen.

Blant filmene som vises under MultiCool Nord er Yasemin og Nesrin Yasemin Samderelis Almanya, David Herdies Geriljasønnen, Sally El Hosainis My Brother the Devil, Ala 'A Mohsen Barn af Irak og Victor Ponten og Jim Taihuttus Rabat, samt altså Helle Hansens Ordet fanger.

Få også med deg Deichmanske Grünerløkka og Film fra Sørs utendørsvisning av David Herdies Geriljasønnen lørdag 8. september på Schous plass i Oslo. Les mer om arrangementet på Facebook eller på deres hjemmesider.


Foreløpig oversikt over arrangementer og visninger under MultiCool Nord:

Visning av Helle Hansens Ordet fanger, etterfulgt av debatt om retorikken i norsk innvandringsdebatt med blant annet retorikkprofessor Kjell Lars Berge, innvandringspolitisk talsmann for FrP Morten O. Johansen, representant for miljøpartiet De Grønne og for Antirasistisk senter Shoaib Sultan og talsperson i innvandrings- og inkluderingsspørsmål i Arbeiderpartiet Lise Christoffersen.


Dokumentarfilmskaper Margreth Olin forteller om prosessen bak sin nye dokumentarfilm De andre som tar for seg norsk asylpolitikk og hjemsendelse av asylsøkere.

Regissørene Hisham Zaman, Ala 'A Mohsen, David Herdies diskuterer spørsmålet knyttet til det flerkulturelle Skandinavia, og hvordan dette fremstilles i deres og andres filmer. Regissørene kommer til å vise klipp fra sine respektive filmer.


Visning av Nesrin og Yasemin Samderelis Almanya, etterfulgt av debatt om identitet, mangfold og tilhørighet mellom Samdereli-søstrene og regissør Ala 'A Mohsen. Samtalen ledes av Kristel Tonstad.