close

Verdensteateret ved Akerselva

Mange vil si at tiden er overmoden for en ny kino for kvalitetsfilm i Oslo. Nå planlegges et nytt kinobygg kalt Verdensteateret ved Akerselva. Blant flere initiativtakere står Film fra Sør sentralt.

Av 13. mar 2013

Sammenslutningen Arthaus Kino er bekymret for om bredden i tilbudet Oslo Kino har hatt vil opprettholdes når kinomonopolet avvikles, og nye kommersielle oppkjøpere kommer inn. Arthaus kino, i samarbeid med Dok*land, planlegger derfor et nytt kinobygg på den ledige tomten Hausmanns gate 28-32.

Tomten mellom kulturhuset Hausmania og Elvebakken videregående skole har stått åpen og tom en god stund, og er bevilget til kulturformål av Oslo kommune. Dette ønsker Arthaus kino og Dok*land, i samarbeid med utbyggerne Aspelin Ramm og Anthon B. Nilsen Eiendom, å benytte seg av. Disse planlegger sammen et kinobygg til 150 millioner kroner. Bygget vil i tillegg til tre kinosaler inneholde scene for dokumentariske teaterstykker og kafé. Det vil dessuten bli en svært viktig arena for dokumentarfilm. Aktørene håper på etableringsstøtte på 50 millioner kroner fra Oslo kommune.

Sammenslutningen Arthaus kino består av Arthaus, Oslo dokumentarkino, teatergruppen Kompani Camping og Film fra Sør. En av initiativtakerne er kunstnerisk leder i Film fra Sør, Lasse Skagen.

- Verdensteateret vil bli et sted for alle som elsker å gå på kino. Vi ønsker et mangfoldig program som skal appellere alle delene av befolkningen. Vi ønsker å ha visninger som appellerer til både de godt voksne og ungdom og barn. Filmelskere finnes i alle aldre.

Hvor viktig blir en etablering av Verdensteateret for Film fra Sør?

- Verdensteateret vil kunne bli et naturlig sentrum for visninger ved Film fra Sør-festivalen. Stedet vil være et perfekt sted for film fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Det er allikevel viktig å påpeke at vi ønsker å beholde det gode forholdet til de andre kinoene i byen, og det vil selvsagt fremdeles bli visninger her, forteller Skagen.

- Verdensteateret skal ha rom for alle typer filmfestivaler i Oslo, året rundt. Jobber dere med delfinansiering fra andre aktører enn nevnte Oslo kommune? - Ja, vi er optimistiske med tanke på prosjektet, og jobber med muligheter for delfinansiering på både lokalt og nasjonalt plan, avslutter Lasse Skagen.