Om Film fra Sør

Stiftelsen Film fra Sør er en kulturinstitusjon i Oslo med formål å presentere kunst og kultur fra Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika for et norsk og utenlandsk publikum. Hovedprofilen er på film, men samspill med andre kunst- og samfunnsområder vektlegges i defineringen av stiftelsens virkeområde. Et særskilt siktemål for stiftelsen er å bidra til å nyansere folks oppfatning av sør.

Hovedarrangement er den årlige filmfestivalen i oktober, der ca. 100 filmer, debatter og kunstkonsepter presenteres for et stort publikum. Festivalen oppfattes som en nasjonal arena for kulturell utveksling mellom nord og sør.

Stiftelsen arrangerer ellers i året førpremierer på sørfilmer som skal opp på kino, den årlige minifestivalen Arabiske Filmdager i samarbeid med BABEL Filmklubb, samt involverer seg i andre prosjekter med samfunnspolitisk- eller kunstnerisk orientering.

Film fra Sør Norge Rundt er stiftelsens landsdekkende prosjekt rettet mot skoler, med filmvisninger orientert mot internasjonale problemstillinger og studieopplegg utarbeidet i av FN-sambandet.

Festivalen er et av de få kulturarrangementene i Oslo som fungerer som en møteplass mellom etniske nordmenn og personer med flerkulturell bakgrunn.