Skole

Stiftelsen Festivalkontoret arrangerer en rekke filmvisninger for barn og unge over hele landet. Vi har bl.a. et landsdekkende samarbeid med FN-Sambandet hvor vi viser film på skoler og kinoer gjennom prosjektet FN-Film fra Sør. I tillegg tilbyr Festivalkontoret filmvisninger og undervisningsopplegg gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i flere fylker rundt om i landet. Vi håper arbeidet bidrar til å gi elevene en økt forståelse av verden rundt dem – en kompetanse de kan dra nytte av i utdanningen så vel som i livet. 

Ønsker du en skreddsydd filmvisning knyttet opp til et spesifikt tema på din skole? Vi kan tilby en rekke filmer og dyktige filmformidlere som kan sette filmen inn i en tematisk kontekst. Henvendelser kan rettes til skoleansvarlig, Per Eirik Gilsvik, på pereirik@festivalkontoret.no