Frivilligpåmelding

Til den 29. utgaven av Film fra Sør trenger vi rundt 90 engasjerte folk som har lyst til å bidra til gjennomføringen av Oslos største filmfestival. Vil du være med? Nå kan du melde deg som frivillig! 

Innsatsen til hver og en av våre dyktige frivillige er helt nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre Film fra Sør-festivalen. Nedenfor kan du lese om våre frivilliggrupper, hva vi forventer av deg og hvilke goder du får som frivillig. I påmeldingsskjemaet blir du bedt om å oppgi hvilke områder du er mest interessert i å jobbe med, og litt om motivasjonen din for å være frivillig. Vi kan dessverre ikke garantere at alle får førstevalget sitt, men vi skal gjøre så godt vi kan for at alle gjør noe spennende!

NB! Du må ha fylt 18 år innen 7. november 2019 for å kunne være frivillig på årets festival.

Påmeldingsfristen er 1. oktober.

Fyll ut påmeldingsskjema her

Hva forventer vi av deg som frivillig?
Vi forventer at du setter deg inn i nødvendig informasjon, møter opp til avtalt tid og bidrar så godt du kan til arbeidsøkten er over. Vi setter også stor pris på at du er imøtekommende overfor vårt festivalpublikum, gjester og andre frivillige! Ved å godta vilkårene for frivillig arbeid hos oss forplikter du deg til å jobbe mellom 20 og 30 timer. Film fra Sør varer i hele 11 dager, så du vil få god tid til å se mye film!

Hvilke goder får jeg som frivillig?
Du får møte mange spennende mennesker, du får nyttig arbeidserfaring og innsikt i hvordan en stor filmfestival drives. Alle frivillige får festivalpass til en verdi av 1235 kr. Passet gir deg adgang til alle ordinære filmvisninger og arrangementer under festivalen. De frivillige inviteres til et infomøte og gruppesamling i forkant av festivalen, og får utdelt festivalens t-skjorte og nett for 2019. Etter endt arbeid vil du få en arbeidsattest som dokumenterer din innsats.

FRIVILLIGRUPPER 2019:

Informasjon
Infogruppa bemanner Film fra Sørs infostands under festivalen, og distribuerer infomateriell. Gruppa sørger for at Film fra Sør er synlige før og under festivalen ved å stå på stand og distribuere programmagasiner og flyers rundt i byen. På stand er du festivalens ansikt utad i møte med publikum, og din primære oppgave er å være godt informert om filmprogrammet. Du skal kunne svare på praktiske spørsmål knyttet til festivalen, inspirere de besøkende og sørge for synlighet og tilgjengelighet av informasjon på alle festivalens visningssteder. I tillegg vil du få ulike praktiske oppgaver knyttet til visningsstedene, som administrasjon av gjestelister og billetter. Du vil også kunne bli bedt om å innlede filmer, men dette er ikke et krav! Dette er den største frivilliggruppa på festivalen.

Arrangement
Arrangementsgruppa sørger for den praktiske gjennomføringen av festivalens arrangementer, fester og spesialvisninger både i forkant av og under festivalen - som utekino, åpnings- og avslutningsfest, kulinarisk kino og barnehagevisninger. Gruppa har ansvar for dekor, vertskap/ vakthold, rigging, servering, innkjøp og andre praktiske oppgaver – med et felles mål om å skape den gode festivalstemningen hos publikum! Det er en fordel om du er fleksibel, da vi har arrangementer både på dag- og kveldstid.

Gjesteguide
Hvert år inviterer vi 10-15 internasjonale gjester til Film fra Sør-festivalen. Gjesteguidene møter gjestene på flyplassen ved ankomst, sørger for at de får all informasjonen de behøver, og følger opp gjestene under hele oppholdet deres i Oslo. Som regel får man ansvar for én gjest, men dette avhenger av lengde på gjestenes opphold. Det er en fordel om du snakker andre språk enn norsk og engelsk, og er godt kjent i Oslo. Du bør være tilgjengelig på dagtid i festivalperioden.

Innholdsproduksjon
Du assisterer redaksjonen med bl.a. korrektur, oversettelse av tekster til engelsk, fotografering og bildebehandling, og produksjon av saker til nettsiden før og under festivalen. Du må ha god språkfølelse og skriveferdigheter både på norsk og engelsk, og være fleksibel mtp. arbeidstid. Ønsker du å jobbe med innholdsproduksjon kan du sende en kort arbeidsprøve til johanner@festivalkontoret.no i tillegg til å fylle ut påmeldingsskjemaet.

Sørfond Forum
Sørfond er et filmproduksjonsfond som arrangerer et årlig pitcheforum for filmskapere fra Sør under festivalen. Som frivillig hjelper du til med organisering og avvikling av selve arrangementet, og er vertskap for de inviterte filmskaperne. Sørfond-gruppa er derfor en miks av arrangement og gjesteguide. Du må være tilgjengelig på dagtid i perioden 11. - 13. november.  

Filmfestival for barnehager 
11 - 15.november arrangerer Film fra Sør for første gang utekino på Youngstorget for barnehagebarn. Som frivillig vil du hjelpe til med den praktiske gjennomføringen av visningene, som opprigg og nedrigg, dekor, vertskap/vakthold og organisering. Visningene vil foregå på dagtid, og det er en fordel om du kan være tilgjengelig alle fem dagene, men ikke et krav.

 

VILKÅR FOR FRIVILLIG ARBEID PÅ FILM FRA SØR 2019: 

Ved å godkjenne vilkårene for frivillig arbeid på Film fra Sør 2019 forplikter du deg til følgende:

- Å møte opp presis og klar til alle vaktene dine, jobbe avtalt arbeidstid og følge arbeidsinstruks.

- Å arbeide mellom 20-30 timer til sammen. Arbeidstid kan være under, før eller etter festivalen, på dag- eller kveldstid. Oppmøtetider og lengden på vaktene avtales med gruppeleder.

- Å varsle gruppeleder umiddelbart dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte til avtalt vakt. Fravær uten gyldig grunn kan føre til at festivalpasset blir inndratt.

- Å lese gjennom all info som blir gitt av gruppeleder i forkant av oppsatte vakter, og å sørge for holde deg oppdatert på eventuelle endringer i program etc.

- Å ikke røpe personlige forhold, drifts-eller forretningsmessige forhold av noe slag du får kjennskap til gjennom ditt arbeid for festivalen. Taushetsplikten gjelder også etter at engasjementet er avsluttet.

- Å være en god representant for festivalen og opptre på en måte som ikke skader Stiftelsen Festivalkontoret og Film fra Sørs omdømme.

Stiftelsen Festivalkontoret forplikter seg til å gi deg som frivillig:

- Festivalakkreditering til en verdi av 1235 kr som gir adgang til alle filmvisninger under festivalen, og alle arrangementer der ikke annet er spesifisert. Billetter må tas ut i forkant av visningene, og det tas forbehold om utsolgte visninger.

- Festivalens t-skjorte og festivalnett for 2019.

- Arbeidsattest som dokumenterer din innsats.

- Å sørge for at all informasjon som angår deg som frivillig gjøres tilgjengelig.

- Å gi tilstrekkelig opplæring i oppgavene du skal utføre og god oppfølging gjennom hele arbeidsforholdet.

Avtalen er gjensidig bindende, og ved brudd på avtalen er begge parter innforstått med at den andre parten frafaller sine forpliktelser. Du godkjenner vilkårene for frivillig arbeid i påmeldingsskjemaet. Ved manglende oppmøte til avtalte vakter eller brudd på avtalen på annen måte kan festivalen sperre den frivilliges festivalakkreditering og fakturere for eventuelle billetter som er hentet ut.

Informasjonen i dette skjemaet lagres av Stiftelsen Festivalkontoret i inntil 18 måneder.

Vi håper du vil være med på å gjøre årets Film fra Sør-festival til den beste hittil!

Spørsmål? Send oss gjerne en e-post