tir. 15.11
17:30 - 19:38
Vika 1

Santiago de Chile, 2019. En økning i kollektivprisene var gnisten som satte i gang landsdekkende protester og opprør. MY IMAGINARY COUNTRY skildrer tiden etter opprørene, og etter filmvisningen setter vi filmen i kontekst gjennom en samtale om opprør og identitetspolitikk i Latin-Amerika. 

Professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull, møter Diego Fernando Marin Dios fra Attac Norge og forfatter og professor i latinamerikansk litteratur, Maria Soledad Marambio Castro, til samtale om identitetspolitikk og folkelig mobilisering i Latin-Amerika: Er det mulig å gjennomføre vedvarende endringer i de politiske institusjonene i land hvor folket har grunnleggende mistillit til styresett og politikere?

Følg Facebook-arrangementet her.

Paneldeltakere

  • Benedicte Bull er statsviter og professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har forsket på Latin-Amerika i en årrekke, og publisert en rekke bøker og artikler om latinamerikansk politikk og økonomi.
  • Diego Marin Rios arbeider som politisk ansvarlig i Attac Norge. Han har erfaring som både daglig leder og rådgiver fra Latin-Amerikagruppene, og har vært sjef for Støttegruppen for Fred i Colombia. Attac Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for en demokratisk forankret økonomi. Internasjonalt er Attac etablert på alle kontinenter og har over 85 000 medlemmer fordelt på 48 land.
  • Maria Soledad Marambio Castro er forfatter, filmskaper og litteraturforsker med fokus på latinamerikansk litteratur. Tekstene hennes har blant vært trykket i Granta, Birmingham Poetry Review og Word Without Borders.

Om filmen

Regissør Guzmán ankommer Chile ett år etter opprørene starter, og gjennom et personlig og poetisk narrativ maler han et bilde av et land som brenner. Han lar folket fortelle sin historie, og legger spesielt vekt på kvinnenes stemme. Felles for alle er raseriet og indignasjonen, men like tydelig er kjærligheten for landet. Å heve stemmen blir en selvfølge og en nødvendighet når målet er å bygge en demokratisk nasjon.

Praktisk info

  • Visningen av MY IMAGINARY COUNTRY starter presis 17.30.
  • Samtalen i etterkant av filmvisning foregår på engelsk.

Det kritiske rom

Det kritiske rom (DKR) er vårt forum for debatt og samtale. Vi inviterer spennende gjester fra inn- og utland til diskusjon rundt temaer som belyses i både dokumentarer og fiksjonsfilmer. I år viser vi fem filmer i DKR, som på hvert sitt vis tar opp aktuelle samfunnsspørsmål og problemstillinger knyttet til land i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Les mer om alle filmene i Det kritiske rom her.

Relaterte arrangementer

Relaterte filmer