Akira

Japan 1988, Katsuhiro Otomo, 2h 4m

Sat 12.11
20:30
Vega 3
Sun 20.11
18:00
Vega 3
Mangapolis Day

Howl's Moving Castle

Japan 2004, Hayao Miyazaki, 1h 59m

Sat 13.11
13:00
Cinemateket Lillebil
Sat 20.11
15:00
Vega 3
Mangapolis Day
Sun 21.11
15:45
Vega 2
+ more shows

Belle

Japan 2021, Mamoru Hosoda, 2h 4m

Sat 12.11
15:15
Vega 3
Sat 19.11
16:15
Vega 2