Eric Lai

Eric Lai er forsker ved Georgetown Center for Asian Law. Han har tidligere forelest i statsvitenskap ved flere universiteter i Hongkong. I 2019 var han med å grunnlegge Hong Kong Election Observation Project ved Hong Kong Baptist University. Lai har også engasjert seg sterkt i kampen for menneskerettigheter i samarbeid med flere ideelle organisasjoner i Hongkong. Han har skrevet Authoritarian Rule of Law in Hong Kong: From Post-Umbrella Resistance to the Anti-Extradition Bill Protest.

Aktuelle arrangementer: