Juryer og priser

Sølvspeilet

Sølvspeilet er Film fra Sør-festivalens hovedpris, og deles ut til den beste av ti filmer i den internasjonale hovedkonkurransen. Prisen er gitt av Stiftelsen Festivalkontoret, og prispengene går til den norske distributøren som lanserer filmen på kino i Norge.

Nye stemmer

Nye stemmer er et konkurranseprogram for første- og andregangsregissører. Prisen deles ut til den beste av tolv filmer i seksjonen. Den er gitt av Stiftelsen Festivalkontoret og går til filmens regissør.

Dok:Sør

Dok:Sør-prisen deles ut til den beste av ni filmer i dokumentarkonkurransen. Prisen er gitt av Stiftelsen Festivalkontoret og går til filmens regissør.