Overbevisende om vann

Jessica Yus Last Call at the Oasis forteller oss at verden står overfor en vannkrise, som må tas på alvor. Filmen retter et kritisk blikk på spesielt amerikanske forbruksvaner og sløseri med det som folk flest anser som en ubegrenset ressurs.

Faktum er at USA har verdens største forbruk av ferskvann, og både tilgangen og kvaliteten trues av overforbruk og forurensning.

Ferden går fra vanntørste Las Vegas til Californias landbruk, som står for en fjerdedel av produksjonen i USA. Overforbruk og tørke har ført til at Colorado River, som forsyner det vestlige USA, har minsket med en tredjedel det siste tiåret. Situasjonen i California sammenliknes med Australia, der en rekke farmer har måttet legge ned de siste årene på grunn av kraftig tørke.

- Australia today is the California of tomorrow, konstateres det. Bevisstgjøring og ny tenkning rundt vannforbruk er nødvendig, noe som illustreres gjennom et pr-stunt for å selge resirkulert flaskevann med komiker Jack White.

- Water is everything, understreker Erin Brockovich, som er med i dokumentaren, og vi får se at hennes miljøkamp på langt nær er over. Bare mellom 2004 og 2005 ble det registrert en halv million brudd på Clean Water Act i USA, ifølge en undersøkelse sitert i filmen.

Last Call at the Oasis fokuser hovedsakelig på USA, selv om den understreker at det er en global krise. Filmen tar utgangspunkt i at folk flest har en svært lav bevissthet rundt problematikken, noe den også bærer preg av. Samtidig overbeviser og engasjerer den. Visuelt er filmen imponerende, med kjente grep fra klimadokumentaren An Inconvenient Truth.

Handling må til for å ta tak i det som har potensial til å bli den største krisen i vårt århundre. Vi inviterer til høyaktuell debatt med blant annet representanter fra FIVAS, PRIO og Kirkens Nødhjelp før filmen. Debatten arrangeres i samarbeid med Blå Oktober.

Fredag 12. oktober kl. 17:30 i Vika 2. Det kritiske rom-debatt og filmvisning av Last Call at the Oasis.

Se traileren her: