Sølvspeilets ærespris til våre viktigste samarbeidspartnere – kinoene

Film fra Sør nærmer seg slutten, årets vinnere er annonsert, og vi er stolte av å kunne offentliggjøre at årets ærespriser går til våre samarbeidspartnere: Nordisk Film Kino, Cinemateket i Oslo og Vega Scene, for deres fremragende arbeid på kinofeltet gjennom mange år.

I år deles Sølvspeilets ærespris ut til våre samarbeidspartnere gjennom mange år: Nordisk Film Kino, Cinemateket i Oslo og Vega Scene, for deres fremragende arbeid på kinofeltet gjennom mange år. Prisen ble mottatt av de tre kinoenes programsjefer, Christin Berg, Jan Langlo og Truls Foss, tidligere denne uken. Avsender av æresprisen er Film fra Sør-festivalen og en jubileumsgruppe bestående av folk som på ulikt vis har og har hatt en nær tilknytning til festivalens historie.

Her er jubileumsgruppas uttalelse:

“Kinoens mørke – fjernsynets lys” het en mediehistorisk bok som kom på 90-tallet. Det virker svært lenge siden. Lenge siden 90-tallet og lenge siden fjernsynet var det viktigste alternativet til kinoen. I dag lyser det fra tusen skjermer, fra telefoner, nettbrett og smart-TV’er. Filmen er tilgjengelig overalt og til enhver tid. Serier fråtses på strømmeplattformer. Og video deles i sosiale medier. De levende bildene er overalt omkring oss.

Allikevel: kinomørkets magi er det ingen av disse mediene som kan klare å gjenskape. Det mørket der vi tar et skritt ut av hverdagen og inn i en annen virkelighet, et annet rom. Bokstavelig talt – for det er forskjell på å være hjemme og i en kinosal. Hjemme er vi omgitt av alle de elementene vi forbinder med hverdagen, tingene, menneskene og gjøremålene. Distraksjonen er ganske nær, vi kan sette på pause, gjøre noe annet, snakke med noen, utsette opplevelsen til senere.

Utdeling lite 002

Programsjef i Nordisk Film Kino, Christin Berg

I kinoen er alle tegn på hverdagen borte, bare det å komme inn i salen gir et skille over til en annen verden. Et barn som går inn i Colosseums store sal kan bli slått ut av rommets størrelse, og når lysshowet begynner i taket er man transportert til Harry Potters magiske verden der ALT ER MULIG. Som den franske filosofen Roland Barthes sier: tilskueren går inn i en tilstand av hypnose. Du mister deg selv og trer inn i en tilstand der du er prisgitt filmens verden. Når du går ut av kinoen trer du ut av hypnosen, rister den av deg, ifølge Barthes.

I denne tilstanden kan du oppleve andre virkeligheter, og fantasier som teknologien nå har gjort mere fantastiske enn noen gang tidligere i verdenshistorien. Ikke bare kan historiske epoker gjenskapes ned til minste detalj, men også fantastiske verdener. I kinoens rom finner vi også en mer beskjeden filmform, som kun har som ambisjon å vise frem virkeligheten – slik de italienske neorealistene etter krigen ville vise frem et fattig Italia sett fra vanlige menneskers perspektiv. Også disse historiene har potensiale til å fascinere med sin dype menneskelighet og sin ofte politiske tendens.

Utdeling lite 001

Leder for Cinemateket i Oslo, Jan Langlo

Men kinoen er ikke bare det enkelte menneskes tempel for å oppsøke selvvalgt hypnose. Kinoen er også et møtested. Man drar på kino sammen, med venner, med familie, med kolleger. Og selv når du er der alene møter du andre mennesker, før under og etter filmen. Du har ofte diskutert med mange om hvilken film dere skal se: det setter en forventning, som preger opplevelsen. Og når filmen er ferdig, snakker man. Om filmen eller andre ting. Man møtes. Og noen ganger vil kinoen gi deg en arena for refleksjon, fordi en innleder eller lager en debatt etterpå. Dette er det sosiale aspektet ved kinoen.

Så kinoen er både en individuell opplevelse, en hypnose, en sosial opplevelse og et bevisst felleskap. Det er dette kinoen mørke legger til rette for. Og som gjør kinoen til en unik opplevelse midt i alle de blinkende skjermer, algoritmene og delingen av øyeblikk på sosiale medier.

Utdeling lite 003

Programsjef for kino på Vega Scene, Truls Foss

I kveld hyller vi tre av kinomørkets yppersteprester og -prestinner: Christin Berg, Jan Langlo og Truls Foss. Som «prester» er det deres oppgave å tro, tro på opplevelsen og på det unike kinoen gir. Det kan være vanskelig midt i denne pandemien, der tempelet deres er stengt. Men de er sterke i troen. For ytterligere å styrke denne troen har vi valgt å gi kinoen som kulturinstitusjon, ved de tre programsjefene nevnt over, en helt spesiell ærespris i anledning Film fra Sør-festivalens 30. års jubileum.

Sølvspeilets ærespris 2020 tildeles Nordisk Film Kino, Cinemateket i Oslo og Vega Scene for deres fremragende arbeid på kinofeltet.

Film fra Sørs jubileumsgruppe 2020: Dag Asbjørnsen, Åse Meyer, Brynjar Bjerkem, Hilde Herming, Heidi Sandberg, Tonje Skar Reiersen og Lasse Skagen.