ÅRETS PRISVINNERE PÅ FILM FRA SØR

Se alle vinnerne og hederlige omtaler her.

Årets prisvinnere på den 32. utgaven av Film fra Sør er annonsert, og vi er stolte av å kunne offentliggjøre at årets vinnere er NO BEARS av Jafar Panahi, THE TERRITORY av Alex Pritz og MARS ONE av Gabriel Martins.

Jafar Panahis NO BEARS er vinneren av hovedprisen Sølvspeilet. Panahi, som for øyeblikket sitter fengslet i Iran, ble tidligere i uken også tildelt Film fra Sørs ærespris – The Silver Mirror Honorary Award 2022 – for sitt bidrag til verdens filmkultur.

NO BEARS distribueres i Norge av Arthaus og kommer på norske kinoer i 2023.

SØLVSPEILET

10 filmer har i år deltatt i festivalens internasjonale hovedkonkurranse. Prisen Sølvspeilet deles ut til vinnerfilmen, og prispengene på 25.000 kr går til den norske distributøren som lanserer filmen på kino i Norge. Prisen er gitt av Stiftelsen Festivalkontoret.


Årets Sølvspeilet-vinner er NO BEARS av Jafar Panahi. Hederlig omtale gis til THE KINGS OF THE WORLD av Laura Mora Ortega og HOLY SPIDER av Ali Abbasi. Juryen har bestått av Renée Hansen Mlodyszewski, Le Nguyen og Tonje Finvold Lacher.

Juryens begrunnelse:

Vinneren av Sølvspeilet går til en film som i juryens øyne er et mesterverk i både innhold, komposisjon og utførelse. Dette landsbydramaet fra en av vår tids viktigste filmskapere gjør plass til hjertevarm komikk midt oppi absurditeten og tragedien. Regissøren går ikke av veien for å sette seg selv i sentrum på en selvironisk, selvoppofrende og selvransakende måte - samtidig som filmen setter søkelys på eviggyldige temaer som rører og berører oss både på et sosiopsykologisk og individuelt plan.

Filmen benytter seg av smarte og kreative metagrep, men gjør likevel ikke noe forsøk på å skjule regissørens langvarige kritikk mot et undertrykkende regime – en kritikk som har kostet ham stort både som filmkunstner og som menneske. Men først og fremst handler årets Sølvspeilet-vinner om kjærlighet: Kjærlighet mellom mennesker, kjærlighet til åndelig utfoldelse og kjærlighet til det å lage film.

En samstemt jury er stolt av å gi Sølvspeilet til Jafar Panahi for hans intelligente, modige og livsbejaende film – NO BEARS.”

Visningen av NO BEARS søndag 20. NOV er utsolgt, men det er fortsatt billetter til KINGS OF THE WORLD, som fikk hederlig omtale, på søndag 20. NOV kl. 16.30 i Vika 1. 

DOK:SØR

Dok:Sør-prisen deles ut til den beste av ti filmer i dokumentarkonkurransen. Prisen på 10.000 kr er gitt av Stiftelsen Festivalkontoret og går til filmens regissør.


Årets Dok:Sør-vinner er THE TERRITORY regissert av Alex Pritz. Hederlig omtale gis til ONCE UPON A TIME IN UGANDA av Cathryne Czubek. Juryen har bestått av Harmeet Kaur, Adel Khan Farooq og Signe Rosenlund-Hauglid.

Juryens begrunnelse:

Prisen går til en tankevekkende film som understreker kompleksiteten av et ellers velkjent globalt problem. Med en stødig hånd veileder filmskaperne oss gjennom hverdagslivet til de innfødte som kjemper for å beholde sitt territorium, mens de kontinuerlig stilles overfor trusler fra politikere, markedskrefter og bønder som ser området deres som en vei ut av fattigdom.

Med pustberøvende kinematografi og utsøkt lyddesign kaster filmen seg inn i den pågående kampen for å bevare verdens lunger. Det er en kamp som kjempes med livet som innsats, på mer enn én side, og selv om filmen skildrer en lokal konflikt, vil etterdønningene av utfallet ha globale konsekvenser.”

NYE STEMMER

Nye Stemmer er et konkurranseprogram for første- og andregangsregissører. Prisen består av 10.000 kr som deles ut til den beste av ti filmer i seksjonen. Den er gitt av Stiftelsen Festivalkontoret og går til filmens regissør.


Årets vinner i seksjonen for Nye stemmer er MARS ONE av Gabriel Martins. Hederlig omtale gis til UTAMA av Alejandro Loayza Grisi. Juryen har bestått av Simon Matthew Valentine, Barbara H. Schmitt og Waad Amer.

Juryens begrunnelse:

Vinnerfilmen utforsker forskjellige karakterer og vi blir dratt inn i hver og en sitt liv. Den tar med empati opp et komplekst familieforhold og tvinger publikum til å se med forskjellige perspektiv. Den gir rom til refleksjon over hvilket samfunn og verden vi lever i. Den er veldig autentisk og troverdig skrevet og spilt.”

PUBLIKUMSPRISEN

Festivalpublikummet stemte frem ARGENTINA, 1985 av Santiago Mitre som vinneren av Publikumsprisen.